DMCA Disclaimer

Tất cả ứng dụng, trò chơi và nội dung trên trang web MODMIENPHI.COM liên quan đến công ty, tổ chức đều thuộc bản quyền của họ. Chúng tôi cung cấp dựa trên nhu cầu của người dùng, những người đam mê các tựa game và ứng dụng này vì thế không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề bản quyền nào.

MODMIENPHI tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ liên bang (DMCA) bằng cách phản hồi các thông báo về vi phạm bị cáo buộc tuân thủ DMCA và các luật hiện hành khác. Chúng tôi có thể xóa các thông tin, nội dung, ứng dụng vi phạm bản quyền nếu như có sự liên hệ từ phía chủ sở hữu theo chuẩn DMCA.

Mặc dù vậy, trước khi gửi Thông báo về Tài liệu Vi phạm hoặc Thông báo phản đối, vui lòng chuẩn bị kĩ các tài liệu sau đây:

  • Chữ ký thực của nhà phát triển hoặc nhóm phát triển được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Các cơ quan bên thứ ba cần cung cấp một bản sao của Thư ủy quyền vật lý, mà cơ quan có thể giải quyết tất cả các bản quyền của họ.
  • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được bảo vệ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó.
  • Cung cấp URL trong phần thân của email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi xác định vị trí nội dung một cách nhanh chóng.
  • Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm (Lưu ý rằng theo Mục 512 (f) bất kỳ người nào cố ý và xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Để biết thêm các thông tin liên hệ, vui lòng vào đây.