hack pubg mobile apk android

Hack PUBG Mobile v0.16.5 (MEGA Hack, Anti ban)

Hack PUBG Mobile v0.16.5 (MEGA Hack, Anti ban)

Sever tải xuống có tốc độ cao, hãy sử dụng Wifi để tối ưu hóa điều này!
Lời khuyên: Nên dùng trình duyệt Chrome để hạn chế lỗi khi tải về…
Click here to download

Câu hỏi liên quan

Làm thế nào để tải?

Đây là trình tự động tải xuống file sau 12-15s. Nếu không tự động tải, bạn có thể bấm vào “click here” ở trên.

Một số trò chơi có kích cỡ file OBB là null, tại sao vậy?

Trước đó chúng tôi cung cấp file OBB. Nhưng gần đây nhất, những game đó đã được sửa lại và chỉ cần cài đặt file MOD APK.

Tại sao tốc độ tải của tôi chậm?

Những tệp tin chúng tôi cung cấp đều được tải lên các máy chủ lưu chữ có tốc độ cao nhất vì vậy sẽ không có tình trạng chậm chễ. Nếu tốc độ tải chậm, bạn nên xem lại kết nối mạng. Hoặc, dùng trình duyệt Chrome để tránh các lỗi phát sinh.

Trả lời