Liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chấp nhận những yêu cầu sau đây:

  • Link tải lỗi.
  • Thông báo cập nhật phiên bản mới.
  • Hợp tác (không phải quảng cáo).
  • Khiếu lại bản quyền.

Vui lòng gửi thư tới contact@modmienphi.com. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể!